Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×

Politie Demerdal

Of je nu wilt of niet, er gebeurt iets met je. Het is een werk-winkel in de echte zin van dit woord: je werkt!

Jan Vanhauwere
Korpschef lokale politie Demerdal-DSZ

Reeds enkele decennia is ‘gemeenschapsgerichte politiezorg’ een ingesteldheid waarvan elke medewerker binnen de politie in België doordrongen zou moeten zijn. Zo moeten politiemensen gericht zijn op de behoeften van anderen. Om mij hierin verder te bekwamen nam ik deel aan de tweedaagse workshop ‘Rond punt’. Deze workshop onder begeleiding van Frederik Imbo was een bijzondere ervaring. Of je nu wilt of niet er gebeurt iets met je. Wat er gebeurt is afhankelijk van wat je zelf inbrengt. Frederik laat niet na je hiertoe voortdurend te stimuleren. Je moet niets, maar als je in het bad duikt dan leer je je jakhalsgehalte kennen en bewust te schakelen naar een ander gedrag. Het is een werkwinkel in de echte zin van dit woord ‘je werkt’, je oefent in tweegesprekken en rollenspelen. Frederik geeft geen cursus. Het programma wordt gevormd door wat de deelnemers inbrengen. Je leert behoeften te benoemen en je gaat naar huis met een syllabus zodat je in de mogelijkheid bent het nieuwe pad verder te bewandelen. Het model van verbindende communicatie liet mij niet onberoerd. Sinds die training maak ik meer energie vrij om binding te maken met medewerkers, overheden en mensen die een beroep doen op onze diensten. Dit is een goede basis voor de andere pijlers van die gemeenschapsgerichte politiezorg namelijk partnerschap en probleemgericht werken. Ook bij de ‘crimefighter’ zorgt een hoog jakhalsgehalte te dikwijls voor bijkomende problemen in plaats van de weg vrij te maken voor een oplossing. Ik werd geconfronteerd met me zelf en met het lange leerpad dat ik nog te gaan heb. De werkwinkel maakte me duidelijk dat ik mij verder wil bekwamen om mijn energie aan te wenden voor zaken die er werkelijk toe doen en tot resultaten leiden in plaats van energie te verspillen in onnodige conflicten. De workshop was een stimulans en het bood mij een deel van een kader aan dat mij de mogelijkheid biedt om hier zelf verder aan te werken. Tijdens de workshop voelde ik mij door de manier waarop dit begeleid wordt en de sfeer waarin dit gebeurt vrij om op een actieve manier te participeren. Ik werd er tot niets verplicht en samen met de andere deelnemers bepaalden wij in overleg met Frederik Imbo het verloop van deze training. Hij is namelijk van vele markten thuis en zit niet vast in het strakke keurslijf van één specifieke training.